Marka Yönetimi & Danışmanlığı
Marka Yönetimi & Danışmanlığı

Marka yönetimi, şirketler için en önemli faktörlerden biri olmakla beraber, hayati bir önem taşır. Markalaşma ve marka konumlandırması açısından büyük önem taşıyan bu süreç, bir markanın gelişimi ve başarıyı devam ettirmesindeki en önemli faktördür. Marka yönetiminde; marka kararları, marka stratejileri, marka kimliği, marka konumlandırması ve belirlenen pazarlama kararları göz önünde bulundurularak belirlenen hedefler doğrultusunda çeşitli stratejiler hayata geçirilir.

Marka yönetimi daima müşteriyi ön planda tutarak, müşteri odaklı bir sistem olarak işler. Bu süreçte iki önemli karar alanı dikkate alınır. Temel marka stratejisi kararları ve pazarlama karması kararlarıdır. Marka yönetimi, kısa vadeli hedefler belirleyerek uzun vadeli sonuçlara ulaşmayı hedefler.

MARKA YÖNETİMİNDE İLK OLARAK BİR STRATEJİ OLUŞTURARAK BAŞLAYIN !

Bir markayı oluştururken, en önemli nokta markanın stratejileri hakkında kararlar vermektir. Strateji kararı alınırken öncelikle durum analizi yapılır. Ardından firmaların hizmet ya da ürünlerini markalaştırırken sırasıyla müşteri analizi, rakip analizi ve kişisel analizleri incelenir. Bu analizler sayesinde firmalar müşterilerini tanır, müşterilerinin ihtiyaç ve isteklerine göre pazar sınıflandırması yapar ve hedef pazar belirlenir. Rakip analizi ile piyasada yer alan diğer rakip markaların marka imajları ve kimlikleri hakkında bilgi edinerek, güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarır ve adımların daha sağlam atılması için belirli bilgilere sahip olunur. Kişisel analiz ile de marka kendi güçlü ve zayıf yönlerini belirler ve ortaya çıkan sonuçlara göre doğru ve etkin marka yönetim adımlarının atılmasına rehberlik eder.

MARKA YÖNETİMİNDE MARKA KİMLİĞİ NEDİR VE ÖNEMİ ?

Marka kimliği, firmaların müşterilerine sunduğu tüm ürün ve hizmetleri, markanın kendi özellikleri, kalitesi, faydaları, sağladığı katkıları, performansı ve müşterilerin markayı algılama şekli gibi unsurlardan oluşur. Marka kimliği belirlenmesinin ardından, bir markanın temellerinin atılmasında belli faktörler önemli bir rol almaktadır.

- Marka k
onumlandırması; firmanın aktif olacağı hedef pazarda, mal yada hizmetlerin nerede yer alacağının tanımlanması ve diğer markalardan farklılıkları olarak tanımlanabilir. Marka konumlandırması, müşterilerin marka hakkında düzenli bilgi edinmelerini sağlarken, pazarlama yöneticilerine de marka için yeni ve uygun pazarlama stratejileri üretmelerinde yardımcı olur. Böylelikle güçlü bir marka için gerekli olan ilk kural gerçekleşir.

- Marka ismi seçimi; Ürün ya da hizmetin markalaşma sürecindeki en önemli etkenlerinden biri seçilecek olan isimdir. Bu ismin markanın konumlandırması ile ilişkili ve tutarlı olması gerekir. Marka isminin iyi olması, ürün ya da hizmete değer katar. Müşteriler bir tercih yaparken marka ismine önem vermektedir. Bu yüzden isim seçimi yapılırken oldukça dikkatli ve özenli olunması gereklidir. İyi bir marka ismi, anlaşılır olmalı, kulağa hoş gelmeli, ifadesi kolay ve net bir şekilde ifade edilebilmelidir.

- Pazarlama kararları; Markanın başarılı bir bütünlük sergileyebilmesi için, ürün geliştirme, fiyat, dağıtım ve tutundurma kararlarının markayla doğru oranda bütünleşik olması gerekmektedir. Doğru oranda bütünleşen marka ve kararlarının yöntem, bulgu ve analizler ile sonuçlandırılıp, değerlendirilmesi gerçekleştirilir.